Skip to content

Beste Marion,
Mede namens mijn broers en zusters wil ik je hartelijk bedanken voor de zeer professionele begeleiding vd uitvaart van mijn/onze vader.Je nam ons letterlijk bij de hand, was helder in je communicatie, correct en respectvol naar eenieder, en bovenal vriendelijk en warm. Dat was heel troostrijk en comfortabel in deze woelige week. De afstand speelde daardoor geen enkele beperkende rol. Hulde en Bedankt.