Skip to content

Na zorg

Extra hulp bij verlies en afwikkeling na een overlijden

ZORGna & Nabestaandendesk

Ondersteuning bij verlies van een dierbare en afwikkeling van de nalatenschap

Natuurlijk houdt onze zorg niet op na de uitvaart. Het is onvermijdelijk dat er na het afscheid nog dingen geregeld moeten worden; de praktische zaken rondom de erfenis, de woning, belastingen en het opzeggen van verzekeringen, abonnementen, etc. Tot op heden was de afwikkeling van de nalatenschap een ingewikkeld en langdurig traject dat soms tot hoofdbrekens leidde. Daarom hebben we een actieve samenwerking met ZORGna en Nabestaandendesk.

ZORGna

Het verlies van een dierbare en de diepe gevoelens die daarbij horen, zijn onontkoombaar in ieder mensenleven. Dit geldt voor oudere, maar ook voor jonge mensen. Hoe we hiermee omgaan, kan bepalend zijn voor ons geluk en de gevoelens die we de rest van ons leven meedragen.
ZORGna vindt het daarom belangrijk dat na het overlijden van een dierbare informatie en (praktische) ondersteuning toegankelijk en bereikbaar zijn omdat het mensen kan helpen en ondersteunen in hun verdere leven en bij hun geestelijk welzijn.
Hiervoor heeft Zorgna boekjes uitgegeven om nabestaanden te helpen bij de afwikkeling van de nalatenschap en om emotioneel te kunnen ondersteunen bij het verlies van een dierbare.

  • Zorgen erna: een leidraad voor de afwikkeling van nalatenschap
  • Zorgen erna Verlies, over gevoelens, gedachten en toekomst.

Deze boekjes worden gratis door ons verstrekt tijdens het verzorgen van een uitvaart.

Kinderen

Voor het ondersteunen van kinderen bij een verlies hebben wij de uitgave ‘Kinderen helpen bij verlies’ en het herinneringsboekje ‘Dag Lieve…’

Het digitale platform Nabestaandendesk, de online aanvulling van de uitgave ‘Zorgen erna’, is met zijn vele handige functies een innovatief nazorg-product. De persoonlijke online omgeving van de Nabestaandendesk, welke door onze uitvaartverzorger wordt aangemaakt, is speciaal ontwikkeld om nabestaanden te ontzorgen bij het afwikkelen van een nalatenschap.

Meer informatie over de Nabestaandendesk wordt uitgelegd in deze video. 

“Dankzij herinneringen blijft gisteren bestaan”

Digital Life Legacy

Kenniscentrum voor digitale nalatenschap

Iedereen heeft digitale bezittingen. Mensen bellen, betalen, mailen en leven via hun digitale apparaten. Maar wat als iemand plotseling overlijdt? Hoe kom je als nabestaande dan bij belangrijke bestanden met emotionele- of zelfs financiële waarde als je geen wachtwoord of code hebt?
Onze samenwerkingspartner Digital Life Legacy kan helpen met het toegankelijk maken van deze dierbare data. Zij stellen gegevens veilig en geven rechtmatige erfgenamen op juridisch correcte wijze, toegang wanneer wachtwoorden of toestelcodes onbekend zijn.
 
Digital Life Legacy is hét kennis- en expertisecentrum in Nederland wat betreft Digitale Nalatenschap en levert de volgende diensten:
Digital Life Legacy