Verklaring gegevensbescherming

Uitvaartzorg Hans Raaijmakers, gevestigd aan Emopad 56, 5663 PB Geldrop, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij begrijpen het belang van de bescherming van uw gegevens wanneer u gebruik maakt van onze website en/of onze diensten. Wij communiceren hierover graag open en in begrijpelijke taal.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Uitvaartzorg Hans Raaijmakers verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken wanneer u deze na eigen initiatief aan ons verstrekt:

 • Naam, adres en woonplaatsgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt (persoonlijk, in correspondentie en telefonisch)
 • Lijst met contactgegevens ten behoeve van beprinten rouwenveloppen
 • Algemene bezoekersgegevens via onze website verzameld door Google Analytics zoals locatie, bezoekersgedrag of besturingssysteem

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Uitvaartzorg Hans Raaijmakers verzamelt bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, enkel met als doel;

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U producten en diensten te kunnen leveren
 • Uitvaartzorg Hans Raaijmakers analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Uitvaartzorg Hans Raaijmakers verwerkt persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Uitvaartzorg Hans Raaijmakers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Uitvaartzorg Hans Raaijmakers verkoopt uw gegevens nooit aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Uitvaartzorg Hans Raaijmakers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Uitvaartzorg Hans Raaijmakers gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Uitvaartzorg Hans Raaijmakers gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/. Op deze website kunnen cookies worden geplaatst door de beheerder van onze website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Uitvaartzorg Hans Raaijmakers en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hansraaijmakers.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek. Uitvaartzorg Hans Raaijmakers wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Uitvaartzorg Hans Raaijmakers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact met ons op.


De heerMevrouw

Uw naam:*

Email-adres:*

Bericht:

Anti-spam vinkje uitzetten voor verzending

Gerelateerde pagina's: