Skip to content

Daan Verbaan

Beste,
Op deze wijze wil ik jullie graag, mede namens mijn kinderen, hartelijk bedanken voor de bijzondere wijze waarop jullie allemaal de uitvaart van mijn vrouw Cox Verbaan hebben verzorgd en begeleid. Vooral het meebewegen met onze wensen heeft ons goed gedaan. Immers, het zijn wij als echtgenoot en kinderen die door een eigen vorm van afscheid nemen uitdrukking willen geven aan dat wat ons allen in ons leven heeft verbonden. De rust en betrokkenheid hebben we zeer gewaardeerd.
Met een hartelijke groet,
Daan Verbaan