Uitbreiding dienstverlening

Uitvaartzorg Hans Raaijmakers breidt dienstverlening verder uit

Sinds kort heeft Uitvaartzorg Hans Raaijmakers haar dienstverlening aan nabestaanden verder uitgebreid. Tijdens een crematieplechtigheid wordt vaak persoonlijke muziek ten gehore gebracht en steeds vaker worden er foto’s en/of filmpjes van de overledene op de beeldschermen in de aula van het crematorium getoond. In het verleden moest de familie zelf altijd de fotopresentatie (powerpointpresentatie) samenstellen en deze samen met de muziekstukken tijdens kantooruren aanleveren bij het crematorium.

Om nabestaanden tijdens de vaak hectische dagen na een overlijden verder te ontzorgen kunnen deze werkzaamheden voortaan door Uitvaartzorg Hans Raaijmakers worden verzorgd. U hoeft slechts aan te geven welke muziekstukken u wenst en de fysieke en/of digitale foto’s aan te leveren. Uitvaartzorg Hans Raaijmakers bespreekt met u uw wensen, zorgt dat de gewenste muziekstukken in haar bezit komt en zorgt dat de foto’s tijdens de juiste muziekstukken worden ingedeeld. Hierna wordt u uitgenodigd om een controle te komen doen op het kantoor aan het Emopad in Geldrop, hierbij kunt u nog aanpassingen  doen. U bent welkom op het moment dat u dat schikt, desgewenst ’s avonds of in het weekend. Na goedkeuring zorgen wij er voor dat de bestanden worden aangeleverd en getest bij het crematorium. De nieuwe service heeft voor nabestaanden veel voordelen.

  • U hoeft zelf geen CD’s meer bij elkaar te zoeken of de muziek te downloaden
  • U hoeft niemand te zoeken die een fotopresentatie voor u kan samenstellen
  • U hoeft de bestanden niet meer zelf naar het crematorium te brengen
  • Omdat we op de hoogte zijn hoe het crematorium de bestanden aangeleverd wil hebben worden fouten voorkomen
  • De door ons aangeleverde fotopresentatie sluit naadloos aan op de muziekstukken

Wenst u vrijblijvend meer informatie?

Uw naam:*

Uw emailadres:*

Uw reactie:


Gerelateerde pagina's: