MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

MVOMVO Nederland is het nationale kennisinstituut voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Bij MVO neemt een onderneming de verantwoordelijkheid voor de effecten van haar bedrijfsactiviteiten op mens en milieu.

MVO is een proces van waarde-creatie waarbij de ondernemer voortdurend streeft naar een optimale balans tussen mens, milieu en bedrijf. Aan de betrokkenheid en de belangen van werknemers, klanten, leveranciers, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden wordt grote waarde toegekend. Niet louter het nastreven van winst is het doel, maar het zijn/worden van een bedrijf waar medewerkers en andere betrokkenen blij mee zijn en waar het milieu geen schade van ondervindt.

Uitvaartzorg Hans Raaijmakers is zich bewust van de noodzaak om maatschappelijk verantwoord (duurzaam) te ondernemen en neemt hierin zijn verantwoordelijkheid. Daarom zijn we partner geworden van MVO Nederland. Bij alle beslissingen binnen de bedrijfsvoering weegt MVO bij ons zwaar mee. Onder andere wordt kritisch gekeken naar de leveranciers en hun producten. Als voorbeeld werken wij slechts met papier met het FSC-keurmerk en hebben we diverse uitvaartkisten in onze collectie die gemaakt zijn van milieuvriendelijke materialen.

vlinderMet de vlindersluiting wordt een project voor ex-drugsverslaafden in noord Pakistan gesteund. Het Pakistaanse project heet Nai Zindagi, wat “nieuw leven” betekent in het Urdu. Nai Zindagi wordt gerund door ex-verslaafden. Het project probeert deze mensen te ondersteunen. Ofwel op straat, door medische hulp of schone spuiten, of door opvang van mensen die willen afkicken. Vervolgens biedt het project mensen de mogelijkheid te werken en geld te verdienen. Alle ex-verslaafden beginnen in een landbouwproject van de stichting en krijgen hier meteen een salaris voor.

De Troostaapjes leveren een bijdrage aan het wetenschappelijk onderzoek naar Cystic Fibrosis (Taaislijmziekte).


Gerelateerde pagina's: