Direct na overlijden

Zijn er wensen vastgelegd?

Waarschuw de huisarts
De huisarts dient het overlijden te constateren. Wanneer het een natuurlijk overlijden betreft zal de arts een verklaring van overlijden opstellen. Met deze verklaring kan op een later moment aangifte worden gedaan in de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden.

Heeft het overlijden in een ziekenhuis of zorginstelling plaatsgevonden dan zal deze instantie een arts inschakelen.

Neem de tijd
Zeker bij een plotseling overlijden spelen emoties vaak hoog op. Probeer een en ander eerst rustig te overdenken en met elkaar te bespreken. Het zou bijvoorbeeld jammer zijn wanneer de overledene al naar een uitvaartcentrum is overgebracht terwijl u achteraf liever had gezien dat deze thuis was opgebaard.

Zijn er wensen vastgelegd?
Ga na of er wensen zijn vastgelegd, bijvoorbeeld een donorcodicil, testament of een wensenformulier met betrekking tot de uitvaart.

Had de overledene een uitvaartverzekering?
Ga na of de overledene een uitvaartverzekering had. U bent niet verplicht om de uitvaart ook door de verzekeraar te laten verzorgen. U bent te allen tijde vrij in het kiezen van een uitvaartverzorger waarin u uw vertrouwen stelt. Voor vragen hierover kunt u ons vrijblijvend dag en nacht bellen.

Neem contact op met een uitvaartverzorger
Mocht u ervoor kiezen de uitvaart door ons te laten verzorgen, dan zullen wij u tijdens ons eerste contact in het kort informeren wat er eventueel dient te gebeuren. Tevens zullen we dan een afspraak maken voor het eerste persoonlijke gesprek.

Mocht u ons willen benaderen, dan zijn wij dag en nacht voor u beschikbaar via telefoonnummer 040 780 8000.


 

Gerelateerde pagina's: