Opbaring thuis of in het Uitvaarthuis

Verzorging en opbaring


Na een overlijden moet er een beslissing worden genomen waar de overledene wordt opgebaard. U kunt hierbij kiezen tussen een opbaring thuis of in het Uitvaarthuis. Zowel bij een thuisopbaring als bij opbaring in het Uitvaarthuis wordt u de gelegenheid geboden om de overledene mee te helpen verzorgen. U kunt zelf bepalen welke handelingen u hierbij wilt verrichten. Deskundige medewerkers staan u daarbij ter zijde.
U bent natuurlijk niet verplicht om te helpen, u kunt ook gewoon bij de verzorging aanwezig zijn omdat u dat graag wenst.

Combinatie van opbaringen
Naast bovengenoemde mogelijkheden kunt u er ook voor kiezen om de overledene eerst één of meerdere dagen thuis en de overige dagen in het Uitvaarthuis op te baren. Andersom kan natuurlijk ook.